Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Kwiecień 2009

Zarządzenie Nr V/453/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/454/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Baranów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr V/455/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia obowiązujących w Urzędzie Gminy Baranów wzorów wniosków o wydanie wypisu lub wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/456/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/457/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie prowadzenia rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zarządzenie Nr V/458/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/459/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wyniku aukcji na zbycie ruchomego składnika mienia komunalnego

Zarządzenie Nr V/460/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr V/461/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie dofinansowania kształcenia nauczyciela

Zarządzenie Nr V/462/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia II aukcji na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi

Zarządzenie Nr V/463/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli budynku mieszkalnego

Zarządzenie Nr V/464/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/10/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/465/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/466/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2009 r.w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego

Zarządzenie Nr V/467/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażania zgody na jednorazowe udostępnienie informacji niejawnych

Zarządzenie Nr V/468/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr V/469/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach granic obwodów głosowania oraz siedzibach komisji...

Zarządzanie Nr V/470/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Baranowie.

Zarządzanie Nr V/471/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

Zarządzanie Nr V/472/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie weryfikacji taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz taryfy na zrzut ścieków...

Zarządzanie Nr V/473/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie weryfikacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2011

Zarządzanie Nr V/474/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat.

Zarządzanie Nr V/475/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzanie Nr V/476/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzanie Nr V/477/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/427/2009 Wójta Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:26
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2009-04-03 09:46:40
Odsłon: 4369
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.