Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Sierpień 2008

Zarządzenie Nr V/312/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/313/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/314/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/315/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia ceny za nabycie nieruchomości gruntowej do zasobu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/316/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr V/317/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku

Zarządzenie Nr V/318/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr V/319/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/320/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/321/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 sierpnia 2008 r. uchylające Zarządzenie Nr IV/66/2004 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/322/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu kont i zasad ewidencji księgowej dotyczącej realizacji programu finansowego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

Zarządzenie Nr V/323/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wyniku ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie Nr V/324/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin drzew przeznaczonych do wycinki w miejscowości Zagóźdź

Zarządzenie Nr V/325/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2008 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr V/326/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zobowiązania nauczycieli do pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/327/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie remontu Sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitu w Szkole Podstawowej w Baranowie"

Zarządzenie Nr V/329/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 sierpnia 2008 r. zmieniające Zarządzanie Nr V/49/2007 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/330/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr IV/38/2003 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/331/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji

Zarządzenie Nr V/332/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zobowiązania nauczycieli do pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/333/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie uzgodnienia ustalonej wysokości opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/334/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/335/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Zarządzenie Nr V/336/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/308/2008 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/337/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr V/338/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/339/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia cennika usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków świadczonych przez...

Zarządzenie Nr V/340/2008 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:07:05
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-01-20 11:55:46
Odsłon: 2227
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.