Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Wrzesień 2012

Zarządzenie Nr VI/398/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 03 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia oceny opinii o wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Zarządzenie Nr VI/399/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia oględzin miejsca wycinki drzewa

Zarządzenie Nr VI/400/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/401/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/402/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego

Zarządzenie Nr VI/403/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Gimnazjum w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/404/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr VI/405/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Śniadówka

Zarządzenie Nr VI/406/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Śniadówka

Zarządzenie Nr VI/407/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/408/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Baranów oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/409/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Baranów oraz określenia jego zakresu odpowiedzialności

Zarządzenie Nr VI/410/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wyboru oferty Wykonwacy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/411/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 września 2012 r. w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zarządzenie Nr VI/412/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zajęć wychowania fizycznego

Zarządzenie Nr VI/413/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/414/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/415/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/416/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/417/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/418/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji projektu pn: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Baranowie"

Zarządzenie Nr VI/419/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 września 2012 r. w sprawie upoważnienia do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr VI/420/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/421/2012 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:51
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2012-09-14 08:38:23
Odsłon: 3832
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.