Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Marzec 2014

Zarządzenie Nr VI/626/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/627/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/628/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia oględzin drzew

Zarządzenie Nr VI/629/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr VI/630/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr VI/631/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/632/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/633/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/634/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/635/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Baranów podzespołów ds. przeprowadzenia samooceny w ramach Wspólnej Metody Oceny - CAF

Zarządzenie Nr VI/636/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru wykonawcy

Zarządzenie Nr VI/637/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 1688/2 położonej w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/638/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2013 w GCK w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/639/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2013 w GBP w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/640/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr VI/641/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 1711/3 o pow. 0,0221 ha, położonej w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/642/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr VI/643/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Baranów

Zarządzenie Nr VI/644/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/645/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/646/2014 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-14 12:47:04
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2014-03-04 13:42:48
Odsłon: 3643
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.