Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Czerwiec 2011

Zarządzenie Nr VI/147/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Baranów

Zarządzenie Nr VI/148/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/149/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/150/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/151/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/152/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

Zarządzenie Nr VI/153/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 224 o pow. 1,43 ha położonej w m. Baranów

Zarządzenie Nr VI/154/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania nagród najlepszym absolwentom szkół prowadzonych przez Gminę Baranów

Zarządzenie Nr VI/155/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożono spłatę na raty...

Zarządzenie Nr VI/156/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/157/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/158/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług komunalnych

Zarządzenie Nr VI/159/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług bankowych

Zarządzenie Nr VI/160/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

Zarządzenie Nr VI/161/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług w zakresie pośrednictwa finansowego

Zarządzenie Nr VI/162/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/163/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat

Zarządzenie Nr VI/164/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/165/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr VI/166/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-06-15 12:56:17
Odsłon: 3975
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.