Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Sierpień 2011

Zarządzenie Nr VI/182/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/183/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenie pełnomocnitwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/184/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/185/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/186/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/187/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/188/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r.

Zarządzenie Nr VI/189/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr VI/190/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych w drodze zamiany

Zarządzenie Nr VI/191/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy

Zarządzenie Nr VI/192/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania środka trwałego

Zarządzenie Nr VI/193/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynująco-Monitorującego oraz określenia zasad i form wnoszenia i wykorzydstania środków finansowych wpłacanych przez uczniów w związku z realizacją przez Gminę Baranów Programu "YOUNGSTER PLUS"

Zarządzenie Nr VI/194/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. dofinansowania zakupu podręczników

Zarządzenie Nr VI/195/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienie pracowników Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/196/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Organizacyjnego Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie"

Zarządzenie Nr VI/197/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Pracy Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie"

Zarządzenie Nr VI/198/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/199/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie Nr VI/200/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych inwestycji gminnych

Zarządzenie Nr VI/201/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia środka trwałego

Zarządzenie Nr VI/202/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr VI/203/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

Zarządzenie Nr VI/204/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług bankowych

Zarządzenie Nr VI/205/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług z zakresu pośrednictwa finansowego

Zarządzenie Nr VI/206/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr VI/207/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr VI/208/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie nałożenia na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole

Zarządzenie Nr VI/209/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zajęć wychowania fizycznego

Zarządzenie Nr VI/210/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-08-03 11:04:50
Odsłon: 5163
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.