Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2010 - 2014 (VI kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Wrzesień 2011

Zarządzenie Nr VI/211/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków w 2011 r. oraz przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/212/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zatrudnienia Sekretarza Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/213/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do arkusza organizacji Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/214/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego

Zarządzenie Nr VI/215/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu

Zarządzenie Nr VI/216/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/217/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie ztwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VI/220/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań Sekretarzowi Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/221/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Sekretarzowi Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/222/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr V/427/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/223/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie podania informacji do wiadomości wyborców

Zarządzenie Nr VI/224/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie określenia sposoby wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/225/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie Nr VI/226/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika

Zarządzenie Nr VI/227/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wskazania pracowników samorządowych do składu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VI/228/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

Zarządzenie Nr VI/229/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VI/230/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/231/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie odwołania przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego

Zarządzenie Nr VI/232/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Baranów na 2012 rok

Zarządzenie Nr VI/233/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienie składów obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VI/234/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VI/235/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr VI/236/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Zarządzenie Nr VI/237/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/238/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/239/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr VI/240/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr VI/241/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na najem lokalu użytkowego dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze usług z zakresu pośrednictwa finansowego

Zarządzenie Nr VI/242/2011 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr VI/243/2011 Wójta Gminy Barnaów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-05 14:15:36
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2011-09-15 08:37:41
Odsłon: 4197
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.