Zarządzenia Wójta Gminy - lata 2018 - 2023 (VIII kadencja)

Zarządzenia Wójta - Październik 2019

Zarządzenie Nr VIII/86/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/87/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót budowlanych oraz wyznaczenia terminu odbioru na zadaniu "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowomichowska"

Zarządzenie Nr VIII/88/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/89/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/90/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/91/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/91A/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/92/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zajętych pod drogę powiatową, stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego

Zarządzenie Nr VIII/93/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr VIII/94/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie

Zarządzenie Nr VIII/95/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 107401L w miejscowości Baranów

Zarządzenie Nr VIII/96/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie sprzedaży płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 107401L w miejscowości Baranów

Zarządzenie Nr VIII/99/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/99A/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Gminy Baranów na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/100/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 22:01:49
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2019-10-01 13:50:33
Odsłon: 911
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.