Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Maj 2010 r.

Zarządzenie Nr V/668/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie upoważnienie pracownika Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/669/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie zabudowanej nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr V/670/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych w realizacji projektu "Inicjatywa lokalna gwarancją sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa

Zarządzenie Nr V/671/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Baranowie

Zarządzenie Nr V/672/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/673/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie utworzenia w 2010 roku Funduszu nagród dla pracowników

Zarządzenie nr V/674/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Zarządzenie Nr V/675/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr V/669/2010 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/676/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr V/677/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gruntowych

Zarządzenie Nr V/678/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/679/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr V/680/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Baranowie na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr V/681/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/682/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej nr 517 o pow. 0,21 ha położonej w Śniadówce

Zarządzenie Nr V/683/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zbycia niruchomości gruntowej nr 1596/6 o pow. 0,0430 ha położonej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/684/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie

Zarządzenie Nr V/685/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia operatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr V/686/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr V/687/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szkolny 2010/2011

Zarządzenie Nr V/688/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr V/689/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/677/2010 Wójta Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/690/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wskazania osób do składu obwodowych komisji wyborczych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:44:58
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-05-17 08:46:40
Odsłon: 2444
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.