Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Marzec 2010

Zarządzenie Nr V/627/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Baranowie przy ul. Zagrody 66

Zarządzenie Nr V/628/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr V/629/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 miesiecy, nieruchomości stanowiących własność Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/630/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres trzech lat

Zarządzenie Nr V/631/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/632/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na jednorazowe udostępnienie informacji niejawnych

Zarządzenie Nr V/633/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Zarządzenie Nr V/634/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/635/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Zarządzenie Nr V/636/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania z budżetu Gminy Baranów dotacji dla gminnych instytucji kultury, rozliczania i kontroli wykorzystania

Zarządzenie Nr V/637/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie Nr V/638/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia do realizacji projektu "Lepszy start" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr V/639/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wyniku III ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr V/640/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wyniku ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr V/641/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2009 w GCK w Baranowie

Zarządzenie Nr V/642/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok podatkowy 2009 w GBP w Baranowie

Zarządzenie Nr V/643/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/644/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zobowiązania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Zarządzenie Nr V/645/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Baranów

Zarządzenie Nr V/646/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zobowiązania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Nr V/647/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżeciegminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/648/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/637/2010 Wójta Gminy Baranów

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:43:10
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-03-15 13:24:59
Odsłon: 2427
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.