Zarządzenie Wójta Gminy - lata 2006 - 2010 (V kadencja)

Zarządzenia Wójta Gminy - Lipiec 2010

Zarządzenie Nr V/720/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr V/721/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr V/722/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr V/723/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr V/724/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/725/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji

Zarządzenie Nr V/726/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. dofinansowania zakupu podręczników

Zarządzenie Nr V/727/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr V/728/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie informacji o wysokości funduszu sołeckiego na rok 2011

Zarządzenie Nr V/729/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia procedury przeglądu i monitoringu "Kodeksu Etycznego Pracowników Urzędu Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr V/730/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Etyki w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/731/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr V/732/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr V/733/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru rejestru upoważnień i pełnomocnictw

Zarządzenie Nr V/734/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/735/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji i udostępniania informacji w formie elektronicznej

Zarządzenie Nr V/736/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia V aukcji na zbycie pojazdu samochodowego marki Kapena Thesi

Zarządzenie Nr V/737/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowej Administracji Mienia Komunalnego w Baranowie

Zarządzenie Nr V/738/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Baranów

Zarządzenie Nr V/739/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Baranów "Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro"

Zarządzenie Nr V/740/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wdrożenia do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro

Zarządzenie Nr V/741/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Baranów"

Zarządzenie Nr V/742/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy Baranów procedur kontroli finansowej

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Jarosław Michna
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-17 14:46:46
Opublikował: Jarosław Michna
Data publikacji: 2010-07-06 10:13:50
Odsłon: 2415
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.